quarta-feira, 14 de setembro de 2011

CÓDIGOS DE MOLDURA PARA SCRAP NO ORKUT... NR 02


EU AINDA PREFIRO ENVIAR 
SCRAP COM MOLDURAS.<td bgcolor=indigo><HR><hr><div style="border-width:50;border-color:202020 eff7ff;border-style:solid double"><hr></div><hr></div><hr><HR><div style="border-width:20;border-color:202020 eff7ff;border-style:groove double"><center></div><hr><HR></div><hr><div style="border-width:20;border-color:202020 eff7ff; border-style:groove double"><hr></div><hr><HR><td style="border:6px double #202020" bgcolor="#"><img
src="IMAGEM AQUIIIIIIII"width="550"height="600"><center>
<font color=ffffff size="5"face="georgia">
TEXTO......

MOLDURA COM LTERAL DESENHOS GEOMETRICOS ROXO PRETO CINZA BRANCO FUNDO PRETO<td bgcolor=#000><center><div style="border-width:45;border-color:DCDCDC eff7ff;border-style:solid"><br><div style="border-width:30;border-color:DCDCDC FFFFFF;border-style:solid double"></div><br></div><center><img src="http://lh3.google.com/mendes1961/SNLoHzURgkI/AAAAAAAAJIM/7qgQEEaBppk/s400/604810n8zutmwml6.png"width=150 height=150><div style="border-width:45;border-color:DCDCDC EFF7FF;border-style:solid"><br><div style="border-width:20;border-color:DCDCDC EFF7FF;border-style:solid double"></div><br></div><td bgcolor=0>
<center>
<img src="IMAGEM AQUI....."width="550"><div>
<font size="3"><font color="#dcdcdc" face = "georgia">
TEXTO.........

MOLDURA LATERAL COM DESENHOS GEOMETRICOS BRANCO PRETO IMG Q BRILHA FUNDO PRETO<br><center><td bgcolor="bb9256"><div style="border-width:40;border-color:0 0;border-style:solid double"><center><img src="http://lh5.google.com/ComunidadeGifseCompania/SMzsA36lo2I/AAAAAAAAAz0/FyPsMeHJxlo/s800/b5.gif"width="30"height="200"></div><center>
<div style="border-width:30;border-color:0 0;border-style:solid double"><img src="http://lh5.google.com/ComunidadeGifseCompania/SMzsA36lo2I/AAAAAAAAAz0/FyPsMeHJxlo/s800/b5.gif" width="30" height="200"></div></div><td bgcolor="#"><center><img src="IMAGEM AQUII"width="500">
<font color="bb9256"size="5"face="roman">
TEXTO

MOLDURA LATERAL LARANJA PRETO COM IMG Q BRILHA FUNDO PRETO ESC DOURADA<td bgcolor="#000"><div style="border-width:8;border-color:#0;border-style:solid"> <img src="http://lh5.ggpht.com/_wgzkqbJtkjM/SW4xasGwzzI/AAAAAAAAAy4/boIXCU9vYes/s800/mi10b.png"><td bgcolor="#000"><div style="border-width:10;width:;border-color:#000;border-style:solid">
<font color="bb9256"size="5"face="roman">
TEXTO

MOLDURA COM LATERAL COM IMG DE ROSAS<table cellspacing="5" bgcolor=#053F7E style="border:10px solid #4F7AC5">
<div style="border-width:25;border-color:#053F7E #4F7AC5;border-style:double solid">
<CENTER>
<hr>
</div><div style="border-width:40;border-color:B7A7D0 #4F7AC5;border-style:solid"><hr color=CB73CA Size=45><BR><BR><center>
<img src="http://lh5.ggpht.com/_VPf-Yg-9dIA/SXnRpcK6mXI/AAAAAAAAI94/KRvQcNLVNEE/s800/Animation1.gif"width="90" height="350">
<div style="border-width:25;border-color:CB73CA #4F7AC5;border-style:double solid"><hr></div><div style="border-width:40;border-color:B7A7D0 #4F7AC5;border-style:solid"><hr color=CB73CA Size=45><BR><BR>
<td bgcolor=#4F7AC5>
<font color="bb9256"size="5"face="roman">
iMAGEM.............
TEXTO..........

MOLDURA LATERAL AZUL COM ROSA COM IMG E FUNDO AZUL<table cellspacing=8 td bgcolor=0><div style="border-width:20 65;border-color:
#000080 000;border-style:double"><div style="border-width:20;border-color:#000080 ffffff;border-style:solid "><hr></div><div style="border-width:25;border-color:0 ;border-style:"></div><center>
http://lh4.ggpht.com/_T185siOBUvg/SWzzTDqDemI/AAAAAAAABCY/GCtpxzzupI0/s800/qwv1.gif
<div style="border-width:20;border-color:#000080 ffffff;border-style:solid"><hr>
<td bgcolor=0>
<font color="bb9256"size="5"face="roman">
IMAGEM...........
TEXTO................


<table cellspacing=8 td bgcolor=0><div style="border-width:20 65;border-color:
#000080 000;border-style:double"><div style="border-width:20;border-color:#000080 ffffff;border-style:solid "><hr></div><div style="border-width:25;border-color:0 ;border-style:"></div><center>
http://lh4.ggpht.com/_T185siOBUvg/SWzzTDqDemI/AAAAAAAABCY/GCtpxzzupI0/s800/qwv1.gif
<div style="border-width:20;border-color:#000080 ffffff;border-style:solid"><hr>
<td bgcolor=0>
<font color="bb9256"size="5"face="roman">
IMAGEM...........
TEXTO................


MOLDURA LATERAL AZUL BRANCO PRETO COM DETALHE PRATEADO


<td bgcolor="#0"><div style="border-width:10 50;border-color:#DEB887 #F6FAFA;border-style:solid "><hr color="#FFFFFF" size="10"></div><center>
<img src="http://lh4.ggpht.com/_KdrjZddyojU/SLQQ5usJCVI/AAAAAAAAGqQ/kEfEuV1mfGE/s800/PP.gif"width="130">
<div style="border-width:10 50;border-color:#DEB887
#F6FAFA;border-style:solid "><hr color="#FFFFFF" size="10"></div>
<td bgcolor="#"><div style="border-width:10;border-color:#0;border-style:solid"><center><img src="IMAGEMMMMMMM"width="460">
<font face="garamond" color="#DEB887" size="7">
TEXTO...............


MOLDURA BEGE COM PRETO IMG ROSAS DOURADA FUNDO PRETO TEXTO BEGE<td bgcolor="0">
<div style="border-width:50;border-color:000;border-style:solid">
<table cellspacing="0">
<td width="25" bgcolor="0" valign="bottom">
<td style="border:20px solid #000" bgcolor="#BEBEBE">
<div style="border-width:15;border-color:EFF7FF 8FBC8F;border-style:solid ">
<center><img src="http://lh3.ggpht.com/_CM36o8dQcp8/SS_baEtbfoI/AAAAAAAACVc/0f2cOmHUNZ0/de4.gif" width="40" height="650"></div>
<div style="border-width:65 50;border-color:8FBC8F 000;border-style:solid double"><hr></div>
<div style="border-width:15;border-color:EFF7FF 8FBC8F;border-style:solid ">
<hr color=ffffff size=28></div>
<td bgcolor="0"><center>
<img src="IMAGEMMMMMMM"width="430"height="500">
<font face="garamond" color="#DEB887" size="7">
TEXTO AQUI...........


 MOLDURA PRETA COM LATERAL VEDE CINZA E IMG PRATA Q BRILHA FUNDO PRETO<td bgcolor=0></div><div style="border-width:20;border-color:fffff0 000;border-style:double"><div style="border-width:20 50;border-color:#8A2BE2 000;border-style: solid"><hr color=ffffff></div><div style="border-width:50;border-color:fffff0 000;border-style:double"><center><img src="http://lh5.ggpht.com/_KdrjZddyojU/SXh_1lRauyI/AAAAAAAAJ2s/wl3d3r4Y9RU/s800/c53.gif"width="50"height="400"></div>
<div style="border-width:70 50;border-color: #8A2BE2 000;border-style: solid"><hr color=ffffff>
<td bgcolor=0>
<center>imagemmmmmmmm
<font face="garamond" color="#DEB887" size="7">
texto

MOLDURA PRETA LATERAL LILAS COM BRANCO IMG LILAS E FUNDO DA IMAGEM LILAS Q BRILHA FUNDO TOTAL PRETO

Nenhum comentário:

Postar um comentário